Deze site maakt gebruik van cookies. Als u de site blijft gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies op uw apparaat. Zie ons beleid voor meer informatie. Verder

Privacybeleid

INLEIDING

Halo Insurance Services Ltd respecteert uw privacy en verbindt zich ertoe om uw persoonsgegevens te beschermen. Dit privacybeleid bevat informatie over hoe we voor uw persoonsgegevens zorgen wanneer u onze website bezoekt (ongeacht de locatie van waaruit u de site bezoekt) of anderszins onze producten en diensten gebruikt, wat uw privacyrechten zijn en hoe u beschermd wordt onder de wet.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (‘AVG‘) is een verordening onder de EU-wetgeving betreffende gegevensbescherming en privacy voor alle particulieren binnen de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER). De wet regelt tevens de overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de EU en de EER. Het voornaamste doel van de AVG is om burgers en inwoners controle te geven over hun persoonsgegevens en om de regelgeving te vereenvoudigen voor de internationale handel door de regels binnen de EU gelijk te schakelen.

 1. BELANGRIJKE INFORMATIE

EN WIE WIJ ZIJN

DOEL VAN DIT PRIVACYBELEID

Het doel van dit privacybeleid is om u informatie te geven over de manier waarop Halo Insurance Services Ltd uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

Het is belangrijk dat u dit privacybeleid doorleest, naast eventuele andere beleidsdocumenten die we op bepaalde gelegenheden aanleveren wanneer we persoonsgegevens over u inzamelen of verwerken. Dit doen we zodat u helemaal op de hoogte bent van hoe en waarom we uw gegevens gebruiken. Dit privacybeleid is een aanvulling op de andere beleidsdocumenten en heeft daarop geen voorrang.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE / GEZAMENLIJKE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Halo Insurance Services en Covermore UK is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens (gezamenlijk het BEDRIJF‘, ‘wij‘, ‘ons‘ of ‘onze‘ genoemd in dit privacybeleid). Behalve in geval van:

 • onze partners en verzekeraars waaronder Zurich Insurance plc, MAPFRE ASISTENCIA en andere bedrijven waarvan de producten of diensten op onze Sites worden vermeld teneinde: (i) u een verzekeringsproduct of andere dienst aan te bieden waarom u hebt gevraagd. Als deze bedrijven uw persoonsgegevens op deze manier gebruiken, zullen zij optreden als verwerkingsverantwoordelijke (of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke met Halo) van uw gegevens. Daarom adviseren wij u om het privacybeleid van uw gekozen provider te lezen.

We hebben een externe functionaris voor gegevensbescherming (DPO) benoemd die verantwoordelijk is voor het toezicht op kwesties in verband met dit privacybeleid. Als u vragen hebt over dit privacybeleid, inclusief een verzoek om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact op met de externe DPO via onderstaande gegevens.

CONTACTGEGEVENS

Onze volledige gegevens zijn:

Volledige naam van rechtspersoon: Halo Insurance Services Limited (‘company number‘ 69229208)

Postadres, registratie-adres is:

Suite 1, 56

Gloucester Road,

Londen, SW7 4UB, GB

Naam van externe DPO: Robert Healey

Relentless Privacy and Compliance Services Ltd (‘company number‘ 12175923)

E-mailadres: robert.healey@relentlessdataprivacy.com

Postadres:

Colmore House, Queensway,

Birmingham,

B4 6AT Verenigd Koninkrijk.

U hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner‘s Office (ICO), de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (www.ico.org.uk). Het volledige postadres is:

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Wij zouden het echter op prijs stellen om in de gelegenheid te worden gesteld de kwestie op te lossen voordat u naar de ICO stapt, dus neem in eerste instantie a.u.b. contact met ons op.

WIJZIGINGEN AAN HET PRIVACYBELEID EN UW VERPLICHTING OM ONS IN TE LICHTEN OVER WIJZIGINGEN

Deze versie werd voor het laatst op 07/03/2020 bijgewerkt. Oudere versies zijn verkrijgbaar door contact met ons op te nemen.

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die we over u in ons bezit hebben, juist en actueel zijn. We vragen dat u ons op de hoogte brengt als uw persoonsgegevens wijzigen tijdens uw relatie met ons.

LINKS VAN DERDEN

Deze website kan links naar de websites van derden, plug-ins en applicaties omvatten. Als u op deze links klikt of die verbindingen toestaat, kan het zijn dat derden daardoor gegevens over u mogen verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over die websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden we aan dat u het privacybeleid doorneemt van elke website die u bezoekt.

2. DE GEGEVENS OVER U DIE WE VERZAMELEN

Persoonsgegevens of persoonlijke gegevens betekent elke informatie over een particulier persoon waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd. Wanneer de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens) zijn het niet langer persoonsgegevens.

Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen en die hebben we als volgt in groepen ingedeeld:

 • Identiteitsgegevens zijn: voornaam, achternaam, gebruikersnaam of gelijksoortig identificatiemiddel, titel en geboortedatum.

 • Contactgegevens zijn: factuuradres, huisadres, e-mailadres en telefoonnummers.

 • Transactiegegevens zijn: informatie over betalingen aan en door u en andere gegevens over producten en diensten die u bij ons hebt gekocht.

 • Technische gegevens zijn: internet protocol (ip-) adres, unieke mobiele identificatienummers (zoals uw Media Access Control (MAC) adres, Identifier For Advertising (IDFA), en/of International Mobile Equipment Identity (IMEI), soort apparaat, uw logingegevens, browsertype en versie, tijdzone-instelling en locatie, browser plug-in-types en versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt voor toegang tot deze website.

 • Profielgegevens zijn: logingegevens, aankopen of door u geplaatste orders, uw interesse, voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes.

 • Gebruiksgegevens zijn: informatie over de manier waarop uw onze website, producten en diensten gebruikt.

 • Marketing- en communicatiegegevens zijn: uw voorkeuren over het ontvangen van marketingmateriaal van ons en derden en uw communicatievoorkeuren.

Als u besluit om een betaling te doen voor door ons geleverde producten of diensten, dan worden uw financiële gegevens, waaronder uw bankrekeningnummer en gegevens over uw betaalkaart door onze externe service provider voor betalingen verzameld. De manier waarop wij betalingen verwerken voldoet aan PCI.

Wij verzamelen, gebruiken en delen tevens geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen afgeleid zijn van uw persoonsgegevens maar worden onder de wet niet als persoonsgegevens beschouwd, omdat uw identiteit noch direct noch indirect met behulp van deze gegevens kan worden bepaald. Wij kunnen uw gebruiksgegevens bijvoorbeeld aggregeren om te berekenen welk percentage gebruikers een bepaalde websitefunctie gebruikt. Als we geaggregeerde gegevens echter met uw persoonsgegevens combineren zodat u er direct of indirect door kan worden geïdentificeerd, dan beschouwen we de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens, die volgens dit privacybeleid worden behandeld.

We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens over u (dit omvat gegevens over uw ras of etnische afkomst, godsdienst of levensovertuiging, seksleven, seksuele oriëntatie, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, gegevens over uw gezondheid, genetische of biometrische gegevens). Noch verzamelen we gegevens over strafrechtelijke veroordelingen of misdrijven.

ALS U GEEN PERSOONSGEGEVENS OPGEEFT

Wanneer we volgens de wet of onder de bepalingen van een contract dat we met u hebben persoonsgegevens moeten opvragen, en u geeft de gegevens niet op wanneer we daarom vragen, kunnen we het (beoogde) contract met u misschien niet uitvoeren (bijvoorbeeld om u van artikelen of diensten te voorzien). In dit geval moeten we een product of dienst die we u (willen) leveren misschien annuleren. Dit laten we u in dat geval mettertijd weten.

3: HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

Wij kunnen persoonsgegevens over u verzamelen op de websites, mobiele applicaties of gelijksoortige apparatuur, kanalen of applicaties die door of namens welke van de volgende merken dan ook worden beheerd (die gezamenlijk in dit Privacybeleid de ‘Sites‘ worden genoemd): • iCarhireinsurance.com; • iCarhireinsurance.ie; • InsuretheGap.com, • leihwagenversicherung.de, • huurautoverzekering.com, • asseguramicochedealquiler.es, • assicurazioneautonoleggio.it, • assurancelocationvoiture.fr • haloinsurance.com • en de iCarhire App.

Halo Insurance Services Limited is eigendom van het moederbedrijf Cover-More PTY Ltd (geregistreerd in Australië, ACN 609 090 397), maar wij delen de controle over uw persoonlijke gegevens niet binnen deze bredere groep. Onder sommige omstandigheden kunnen groepsmaatschappijen worden gebruikt om bepaalde gegevensverwerkingsfuncties namens Halo uit te voeren, maar dit biedt geen enkele groep bedrijven toestemming om uw gegevens buiten deze specifieke functies om te gebruiken.

Wij gebruiken verschillende methoden om gegevens bij en over u te verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot:

 • Directe interactie. U kunt ons identiteits- en contactgegevens en financiële gegevens verstrekken door formulieren in te vullen of door per post, telefoon, e-mail of op andere wijze met ons te corresponderen. Dit omvat persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:

 • zich opgeeft voor onze producten of diensten;

 • zich inschrijft voor onze service of nieuws;

 • marketingmateriaal aanvraagt om u toe te sturen;

 • aan een competitie, actie of enquête deelneemt, of

 • ons feedback geeft.

Geautomatiseerde technologieën of interacties.

 • Wanneer u interacties hebt met onze website, kunnen wij automatisch Technische gegevens verzamelen over uw uitrusting, bladerhandelingen en -patronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens met behulp van cookies, pixels, serverlogs en andere gelijksoortige technologieën. Wij kunnen ook Technische gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt waar onze cookies worden gebruikt. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.

 • Wanneer u een prijsopgaaf aanvraagt kunnen de gegevens die u met ons deelt aan automatische verwerking worden onderworpen om u van de juiste prijsopgaaf te voorzien voor uw verzekering. Wij voeren deze verwerking alleen uit:

  • wanneer de beslissing: noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract

Derden of openbaar beschikbare bronnen. Wij kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van verschillende derden en uit openbare bronnen, zoals hieronder wordt uiteengezet:

  • Technische gegevens uit de volgende bronnen:

   • (a) leveranciers van analytics, zoals Google, in EN buiten de EU gevestigd;

   • (b) advertentienetwerken zoals Facebook, in EN buiten de EU gevestigd; en

   • (c) leveranciers van informatie zoals Google in EN buiten de EU gevestigd.

  • Contact- en transactiegegevens van leveranciers van technische diensten, betaal- en besteldiensten in EN buiten de EU.

span

4. HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer de wet ons dat toestaat. We zullen uw persoonsgegevens meestal in de volgende omstandigheden gebruiken:

 • Voor het uitvoeren van het contract dat we binnenkort met u zullen afsluiten of al hebben afgesloten.

 • Wanneer dit noodzakelijk is voor onze rechtmatige belangen (of de rechtmatige belangen van derden). Uw belangen en fundamentele rechten hebben geen voorrang op die belangen.

 • Wanneer wij aan een wettelijke of regelgevende verplichting moeten voldoen, bijvoorbeeld wanneer dit wordt geëist door een rechter, de Financial Conduct Authority, de Competition and Markets Authority of een andere toepasselijke regelgevende instantie, nalevings-, wetshandhavings- of overheidsinstantie.

Over het algemeen baseren we ons niet op toestemming als rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens, behalve wanneer wij u directe marketingcommunicaties van derden toezenden. U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor marketing in te trekken door contact met ons op te nemen.

DOELEINDEN WAARVOOR WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

Hieronder geven we een beschrijving in tabelformaat van alle manieren waarop we uw persoonsgegevens beogen te gebruiken en op welke rechtsgrond we dat baseren. Ook geven we indien toepasselijk aan wat onze rechtmatige belangen zijn.

NB: we kunnen uw persoonsgegevens op meer dan een rechtsgrond verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we de gegevens gebruiken.

Doeleind / activiteit

Soort gegevens

Rechtsgrond voor verwerking, inclusief het rechtmatige belang

Aanleveren van een prijsopgaaf voor het verzekeringsproduct waarin u geïnteresseerd bent

 • Identiteit

 • Artikel 6 1b: Vereiste stappen voor het afsluiten van een contract met de betrokkene.

 • Verwerking is noodzakelijk voor de rechtmatige belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde, behalve wanneer deze belangen ondergeschikt zijn aan de belangen en fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene waarvoor bescherming van de persoonsgegevens vereist is.

Om uw order te verwerken en te leveren, inclusief:

(a) Beheer van betalingen, tarieven en toeslagen

(b) Het verkrijgen van toestemming voor marketingactiviteiten uitgevoerd door derden

 • Identiteit

 • Contact

 • Transactioneel

 • Marketing en communicatie

 • Artikel 6 1b: uitvoering van een contract met u

 • Artikel 6 1 (a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

Om onze relatie met u te beheren, inclusief:

(a) Kennisgeving aan u van wijzigingen in onze voorwaarden of privacybeleid

(b) Een verzoek aan u om een beoordeling te plaatsen of een enquête in te vullen

 • Identiteit

 • Contact

 • Transactioneel

 • Marketing en communicatie

 • Artikel 6 1b: uitvoering van een contract met u

 • Artikel 6 1 (a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

Om u de mogelijkheid te geven tot deelname aan een prijsvraag, competitie of enquête

 • Identiteit

 • Contact

 • Profiel

 • Marketing en communicatie

 • Artikel 6 1b: uitvoering van een contract met u

 • Artikel 6 1(f) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (bestuderen hoe onze klanten onze producten/diensten gebruiken, teneinde deze verder te ontwikkelen en het bedrijf uit te breiden)

Om ons bedrijf en deze website te beheren en te beschermen (inclusief probleem oplossen, data-analyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosten van gegevens)

 • Identiteit

 • Contact

 • Transactioneel

 • Profiel

 • Gebruik

 • Artikel 6 1(b) Uitvoering van een contract

 • Artikel 6 1(f) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (bedrijfsvoering, administratie en ITC-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in de context van een bedrijfsreorganisatie of herstructurering van de groep)

 • Artikel 6 1(c) Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen

 • Artikel 6 1(f) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen om onwettige handelingen te signaleren of te voorkomen

Data analytics te gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantenrelaties en ervaringen te verbeteren

 • Technisch

 • Gebruik

 • Marketing en communicatie

 • Profiel

 • Artikel 6 1 (f) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om soorten klanten te definiëren voor onze producten en diensten, om te zorgen dat onze website actueel en relevant blijft, om ons bedrijf uit te breiden en om onze marketingstrategie te onderbouwen)

Om suggesties en aanbevelingen aan u te doen over goederen en diensten die van belang kunnen zijn voor u

 • Identiteit

 • Contact

 • Transactioneel

 • Profiel

 • Gebruik

 • Artikel 6 1(f) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (onze producten/diensten verder te ontwikkelen en het bedrijf uit te breiden)

MARKETING

Wij geven u keuzes met betrekking tot bepaalde manieren waarop we persoonsgegevens gebruiken, vooral in verband met marketing en reclame. Wij hebben de volgende controlemechanismen ingesteld rondom persoonsgegevens:

AANBIEDEN VAN ONS

We kunnen uw gegevens omtrent Identiteit, Contact, Technisch, Gebruik en Profiel gebruiken om een mening te vormen over datgene waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn. Daarmee bepalen we welke producten, diensten en aanbiedingen relevant zouden kunnen zijn voor u (dat noemen we marketing).

U ontvangt marketingcommunicaties van ons als u informatie bij ons hebt aangevraagd of belangstelling hebt getoond voor onze producten en diensten of als u ons uw gegevens hebt verstrekt tijdens deelname aan een competitie of u hebt ingeschreven voor een aanbieding.

MARKETING DOOR DERDEN

Voordat we uw persoonsgegevens delen voor marketingdoeleinden met welk bedrijf dan ook buiten Halo Insurance Services Ltd, vragen we u uitdrukkelijk om toestemming.

ONTTREKKING

U kunt ons of derden te allen tijde verzoeken om u niet langer marketingberichten te sturen, door contact op te nemen met ons team bij klantenservice, of door de links voor onttrekking te volgen op elk marketingbericht dat u hebt ontvangen.

Wanneer u zich onttrekt aan het ontvangen van marketingberichten, is dat niet van toepassing op de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt als gevolg van de aankoop van een product of diensten, ervaring van een product of service of andere transacties.

COOKIES

U kunt uw browser zodanig instellen dat alle of sommige browsercookies worden geweigerd of u wordt ingelicht wanneer websites cookies plaatsen of daar toegang toe verkrijgen. Als u cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van deze website misschien niet langer toegankelijk zijn of niet langer goed functioneren. Raadpleeg voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken ons Cookiebeleid.

span

WIJZIGING VAN DOEL

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we het hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we het nodig hebben voor een andere reden en die reden compatibel is met het oorspronkelijke doel.

Als we uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een ongerelateerd doel, nemen we contact met u op en leggen we uit wat de rechtsgrond is waarop we dat kunnen doen.

NB: We mogen uw persoonsgegevens zonder uw kennis of toestemming verwerken in navolging van bovenstaande regels wanneer dit onder de wet wordt vereist of toegestaan.

5. BEKENDMAKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

In verband met de hierboven beschreven doeleinden (zie paragraaf vier) moeten wij uw persoonsgegevens soms delen met derden (dit kan betekenen dat derden persoonsgegevens aan ons bekendmaken en dat wij persoonsgegevens aan hen bekend maken).  

Tot deze derden kunnen behoren: Zie hieronder categorieën van derden die verwerkingspartners zijn

Soort derde

Voorbeelden

Bedrijven in onze groep

Bijvoorbeeld Cover-More Insurance Service Limited, Cover-More Group Limited en Zurich plc.

Andere verzekerings- en verzekeringsdistributiepartijen

Bijvoorbeeld Zurich plc, MAPFRE Asistencia of andere verzekeraars met wie we van tijd tot tijd samenwerken

Onze leveranciers

Hieronder vallen bedrijven die professionele diensten leveren zoals e-Financial Management, Mazars Chartered Accountants en bedrijven die marketingsupport en hosting leveren, zoals Salesforce, Amazon Webservices, Cloud IQ, Hotjar, Google en Microsoft

Overheidsinstellingen en derden

Bijvoorbeeld de gerechtshoven van Engeland en Wales, The Financial Conduct Authority en HMRC

 • Wij kunnen andere bedrijven proberen aan te kopen of ermee fuseren. Als er een wijziging plaatsvindt in ons bedrijf, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken zoals in dit privacybeleid wordt uiteengezet.

We vereisen van alle derden dat ze de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en ze volgens de wet behandelen. We staan onze leveranciers niet toe om uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en geven ze alleen toestemming om persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in navolging van onze instructies.

6. INTERNATIONALE OVERDRACHT

Sommige van onze derden zijn buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd (EER). Dit betekent dat de verwerking van uw persoonsgegevens leidt tot het overdragen van gegevens buiten de EER.

Wanneer wij uw persoonsgegevens buiten de EER overdragen, garanderen wij dat er eenzelfde niveau van bescherming wordt aangehouden door ervoor te zorgen dat tenminste een van de volgende veiligheidsmaatregelen wordt getroffen:

We dragen uw persoonsgegevens alleen over naar landen waarvan de Europese Commissie heeft vastgesteld dat er een voldoende beschermingsniveau van persoonsgegevens wordt geboden.

Wanneer wij bepaalde serviceleveranciers gebruiken, kunnen we van specifieke contracten gebruik maken die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd en waarin persoonsgegevens dezelfde bescherming hebben als in Europa.

Wanneer wij leveranciers gebruiken die in de VS zijn gevestigd, kunnen we gegevens naar hen overdragen als zij onderdeel uitmaken van het Privacy Shield, waaronder zij persoonsgegevens die tussen Europa en de VS worden gedeeld dezelfde soort bescherming bieden.

7. GEGEVENSBEVEILIGING

Wij hebben de juiste beveiligingsmaatregelen ingesteld om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk kwijtraken of op onbevoegde wijze worden gebruikt of geraadpleegd, of worden gewijzigd, bekend gemaakt of onbeschikbaar worden gesteld. Daarnaast zorgen we dat de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt blijft tot de werknemers, agenten, contractanten en andere derden voor wie toegang uit zakelijk oogpunt noodzakelijk is. Zij verwerken uw persoonsgegevens alleen na instructie door ons en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingesteld voor een vermoedelijke inbreuk op persoonsgegevens en stellen u en toepasselijke regelgevende instanties in kennis van een dergelijke inbreuk wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

8. BEWARING VAN GEGEVENS

HOE LANG GEBRUIKEN JULLIE MIJN PERSOONSGEGEVENS?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief voor naleving van wettelijke vereisten, boekhoudings- of rapportagevereisten.

Wij bepalen de juiste bewaarperiode voor persoonsgegevens aan de hand van de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door onbevoegd gebruik of bekendmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we die doeleinden kunnen bereiken op een andere manier, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Onder de wet zijn we verplicht om basisgegevens over onze klanten (zoals contact- en identiteitsgegevens, financiële en transactionele gegevens) gedurende zes fiscale jaren plus het huidige fiscale jaar te bewaren na het tijdstip waarop zij belastingtechnisch niet langer klant zijn.

In sommige omstandigheden kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen. Zie de informatie over Verzoek tot verwijdering hieronder voor meer informatie.

In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat ze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden. In dat geval kunnen we de informatie voor onbepaalde tijd gebruiken zonder verdere kennisgeving.

9. UW WETTELIJKE RECHTEN

Onder bepaalde omstandigheden hebt u onder de wetgeving betreffende gegevensbescherming rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Hieronder geven we een beknopte beschrijving van deze rechten:

 • Verzoek tot inzage in uw persoonsgegevens (ook wel ‘inzageverzoek betrokkene‘ genoemd): Dit is uw recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die we over u in bezit hebben en om te controleren dat we die gegevens rechtmatig verwerken.

 • Verzoek tot rectificatie van uw persoonsgegevens: Dit is uw recht om onvolledige of onjuiste gegevens die we over u in ons bezit hebben te laten corrigeren, hoewel we misschien wel de juistheid van de nieuwe door u verstrekte gegevens moeten controleren.

 • Verzoek tot vergetelheid van uw persoonsgegevens: Dit is uw recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer wij geen goede reden hebben om deze te blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u met succes uw recht hebt uitgeoefend om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder), wanneer we uw gegevens onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer we verplicht zijn uw persoonsgegevens te verwijderen onder de plaatselijke wetgeving. Let wel: we kunnen misschien niet altijd aan uw verzoek tot vergetelheid voldoen om bepaalde wettelijke redenen waarvan we u, indien van toepassing, op de hoogte zullen stellen ten tijde van uw verzoek.

 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens: Dit kan wanneer wij ons baseren op een rechtmatig belang (of een rechtmatig belang van een derde) maar u vindt dat er omstandigheden zijn waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze rechtsgrond omdat u vindt dat uw fundamentele rechten en vrijheden worden beperkt. Ook hebt u het recht om bezwaar te maken wanneer we uw persoonsgegevens verwerken voor directe marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende rechtsgronden hebben om uw gegevens te verwerken die voorrang hebben op uw rechten en vrijheden.

 • Verzoek tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens: Dit is uw recht ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten in de volgende scenario‘s:

  • wanneer u wilt dat we juistheid van de gegevens vaststellen; of

  • als u bezwaar hebt gemaakt tegen gebruik door ons van uw gegevens, maar we moeten nagaan of er dwingende rechtsgronden bestaan om de gegevens toch te verwerken

 • Verzoek tot overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een derde: Wij verstrekken uw persoonsgegevens in een gestructureerde, veelgebruikte, machineleesbare vorm aan uzelf of aan een door u gekozen derde. NB: dit recht is alleen van toepassing op geautomatiseerde gegevens waarvoor u ons in eerste instantie verwerkingstoestemming gaf of wanneer we de gegevens hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.

 • Toestemming intrekken kan op elk moment wanneer wij op uw toestemming vertrouwen om uw persoonsgegevens te kunnen verwerken: Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking die heeft plaatsgevonden voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, kunnen we bepaalde producten of diensten misschien niet meer aan u leveren. Als dit het geval is wanneer u uw toestemming intrekt, zullen we u daarvan op de hoogte stellen.

Als u welke dan ook van bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

MEESTAL GEEN KOSTEN

Er zijn geen kosten verbonden aan inzage in uw persoonsgegevens (of het uitoefenen van welke dan ook van de andere rechten). Wij kunnen echter wel redelijke kosten in rekening brengen als u verzoek duidelijk ongegrond of buitenissig is, of steeds wordt herhaald. In dat geval kunnen we er ook voor kiezen om uw verzoek niet uit te voeren.

WAT U ONS DIENT TE VERSTREKKEN

Wij hebben misschien specifieke gegevens van u nodig om uw identiteit te bevestigen en vast te stellen dat u recht hebt op inzage in uw persoonsgegevens (of om welke dan ook van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden bekend gemaakt aan iemand die daar geen recht op heeft. Wij kunnen ook contact met u opnemen teneinde om meer informatie vragen over uw verzoek, zodat we onze respons kunnen versnellen.

RESPONSTERMIJN

We proberen binnen een maand op alle rechtmatige verzoeken te reageren. Soms kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder ingewikkeld is, of u meerdere verzoeken hebt ingediend. In dat geval brengen we u op de hoogte van een verlengingsperiode van maximaal 2 maanden. In dat geval houden we u op de hoogte van de voortgang van uw verzoek.

10. WOORDENLIJST

RECHTSGROND

Rechtmatig belang betekent het belang van ons bedrijf betreffende het uitvoeren en beheren van ons bedrijf, zodat we u de beste diensten/producten kunnen leveren en de beste en meest veilige ervaring. We zorgen dat we rekening houden met de potentiële impact op u (positief of negatief) en op uw rechten voordat we uw persoonsgegevens verwerken voor onze rechtmatige belangen. We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij uw belangen worden overtroffen door de impact op u (tenzij we uw toestemming hebben of dit anderszins verplicht of toegestaan is onder de wet). U kunt verdere informatie verkrijgen over hoe we uw rechtmatige belangen beoordelen ten opzichte van een potentiële impact op uw met betrekking tot specifieke activiteiten door contact met ons op te nemen.

Uitvoering van een contract betekent het verwerken van uw gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een contract waarin u een partij bent of om op uw verzoek stappen te kunnen ondernemen voorafgaand aan de afsluiting van een dergelijk contract.

Voldoen aan een wettelijke of regelgevingsverplichting betekent het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor het voldoen aan een wettelijke of regelgevingsverplichting die op ons van toepassing is.

Uitdrukkelijke toestemming voor externe marketing betekent dat uw persoonsgegevens niet worden bekend gemaakt aan welke derde dan ook tenzij u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

11. WIJZIGINGEN AAN HET BELEID

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen als gevolg van wijzigingen in de technologie, de wetgeving, onze bedrijfsvoering of wanneer wij dat nodig of passend vinden. Dergelijke wijzigingen worden van kracht zodra we het gewijzigde beleid op onze website publiceren. Wij raden aan dat u regelmatig kijkt wat bovenstaande datum is, zodat u weet wanneer ons beleid voor het laatst werd gewijzigd en om u te helpen met een beter inzicht in de aard van uw interacties met ons.