Deze site maakt gebruik van cookies. Als u de site blijft gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies op uw apparaat. Zie ons beleid voor meer informatie. Verder

Halo Inusrance

Privacybeleid

Algemeen

Uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Wij erkennen het belang van de bescherming van uw persoonlijke en financiële informatie. Dit privacybeleid is van toepassing op alle producten, diensten en websites aangeboden door huurautoverzekering.com. Het volgende schetst ons privacybeleid en wat we doen met uw persoonlijke en financiële informatie.

Het verzamelen van persoonlijke informatie

Wetgeving en regels op het gebied van gegevensbescherming, verplichten de gebruikers van persoonsgegevens om de privacy van personen te beschermen.

Uw persoonlijke gegevens houdt in de informatie die we hebben verkregen van u toen u een offerte aanvroeg of het aankoopproces voltooide, via internet dan wel telefonisch. Persoonlijke informatie die wij van u kunnen vragen omvat, maar is niet beperkt tot, uw naam, adres, geboortedatum en contactgegevens (e-mail en telefoon). Om uw verzekering geldig te maken, moeten we zeker weten dat uw leeftijd binnen de leeftijdscategorie valt die door onze polis wordt gedekt. Bij onregelmatige activiteiten op uw account of om de veiligheid van uw account te waarborgen, kunnen wij aanvullende informatie vragen zoals bewijs van adres, telefoonnummers, paspoortgegevens of rijbewijsgegevens.

De meeste persoonlijke informatie krijgen we rechtstreeks van u, maar sommige informatie kunnen we ook op andere manieren verkrijgen, zoals via onze betalingsverwerkingsproviders. Dit is alleen om u te voorzien van de grootst mogelijke bescherming en met als doel het voorkomen van fraude en het witwassen van geld.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Alle informatie over u wordt behandeld als persoonlijk en vertrouwelijk. We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen om u een efficiënte service te bieden. Uw persoonlijke informatie wordt voornamelijk gebruikt om te verifiëren dat u de eigenaar bent van uw account. In geval van twijfel over de echtheid van uw accountgegevens, behouden wij ons het recht voor om verdere persoonlijke informatie te vragen als passend onder de omstandigheden.

We gebruiken de informatie die wij over u hebben voor het regelen en beheren van uw verzekering. Dit kan betekenen dat wij informatie over u doorgeven aan verzekeraars en andere derde partijen betrokken bij uw verzekering. Zo kunnen wij uw gegevens doorgeven aan de verzekeraar die borg staat voor de verzekering die u heeft afgesloten, of waar wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het doorgeven van informatie omvat ook, maar is niet beperkt tot, het verstrekken van uw persoonsgegevens aan betalingsverwerkingsproviders om transacties mogelijk te maken voor uw account.

We kunnen soms contact met u opnemen over een verzekeringsovereenkomst die u bij ons afsluit, bijvoorbeeld bij vernieuwing of na een polis wijziging. Om onze service aan u te verbeteren, kunnen wij u van tijd tot tijd informatie of marketingmateriaal sturen waarvan wij denken dat het u zal interesseren of dat u er voordeel mee kunt behalen, vooral met betrekking tot de verbetering van onze service. Als u instemt met onze algemene voorwaarden wijst dit op een bereidheid om deze communicatie te laten plaatsvinden. Tenzij u ons van het tegendeel in kennis heeft gesteld, kunnen wij informatie over u doorgeven aan andere bedrijven binnen onze groep of geassocieerd met onze groep.

Wij of zij kunnen contact met u opnemen om u te informeren over andere producten en diensten die wij of zij kunnen bieden. Als u in de toekomst benaderd wordt, dan wordt u altijd de mogelijkheid geboden om af te zien van verdere dergelijke communicatie.

Stuur ons een e-mail als u geen marketinginformatie van huurautoverzekering.com of andere bedrijven geassocieerd met onze groep wilt ontvangen.

 

Beheren en opslaan van informatie

Huurautoverzekering.com bewaart uw persoonlijke gegevens in computeropslagfaciliteiten en op hard copy, op papier gebaseerde bestanden in een veilige omgeving en overeenkomstig het strenge beleid van de Payment Card Industry Data Security-normen en volgens de statuten gegevensbescherming.

Onze medewerkers zijn ook getraind om de vertrouwelijkheid en privacy van klanten te begrijpen en te respecteren overeenkomstig het strenge beleid op basis van de Payment Card Industry Data Security-normen en volgens de statuten gegevensbescherming.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we snel op de hoogte worden gebracht van eventuele wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, anders bestaat de mogelijkheid dat uw vermogen om onze diensten te gebruiken wordt onderbroken.

 

Veiligheid

De bescherming van uw persoonlijke informatie is heel belangrijk voor ons. We doen ons uiterste best om uw accountinformatie te beschermen. Formulieren op delen van de website voor het invullen van persoonlijke gegevens worden beschermd door SSL-encryptie (Secure Sockets Layer), hetgeen garandeert dat informatie verstuurd vanuit uw browser naar onze server onveranderd aankomt en niet kan worden onderschept door derden. Wachtwoorden worden opgeslagen in een versleutelde vorm in de database en kunnen niet worden geopend door personeel.

We hebben geen creditcard- of bankgegevens opgeslagen in onze databases. Creditcardgegevens worden rechtstreeks aangeleverd aan het Visa/Mastercard-netwerk via SSL-encryptie overeenkomstig het beleid van de bank. Wanneer u in een beveiligde deel van onze website bent, ziet u een gesloten hangslot aan de onderkant van uw browser.

Cookies

Net als veel andere websites, kunnen we 'cookies' gebruiken om u (de gebruiker) een veilige service te bieden. Een cookie is een klein stukje data dat wordt verstuurd vanaf een webserver naar een webbrowser en dat lokaal wordt opgeslagen op de computer van de gebruiker. De cookie die wordt opgeslagen identificeert uw computer voor onze server. Het is niet een uitvoerbaar programma en kan niets doen op de machine van de gebruiker.

Als uw webbrowser een bestand vraagt van onze webserver die de cookie heeft gestuurd (bijvoorbeeld als u van de ene pagina naar de andere gaat tijdens een offerte-aanvraag), dan stuurt de browser een kopie van die cookie terug naar de server om u voor beveiligingsdoeleinden te identificeren, maar de cookie zelf bevat geen persoonlijke of gevoelige informatie over u. Cookies moeten ingeschakeld worden zodat de servers van huurautoverzekering.com u kunnen herkennen en uw profiel kunnen bewaren terwijl u de website van huurautoverzekering.com navigeert zodat u de online diensten kunt gebruiken.

Links

Deze website kan links bevatten naar andere websites die u kunnen interesseren of die voordeel voor de klant bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van dergelijke websites. Wij raden u aan om het privacybeleid van deze websites te lezen.

Meldingen van wijzigingen

Eventuele wijzigingen in ons privacybeleid of de veiligheidsverklaring zullen worden gepubliceerd op de website huurautoverzekering.com. Bij belangrijke wijzigingen die direct invloed hebben op het economisch gebruik van uw persoonlijke gegevens, vragen wij schriftelijk uw voorafgaande toestemming vóór het uitvoeren van dergelijke veranderingen voor uw account.

U hebt ook het recht om te vragen om u te informeren over de persoonlijke gegevens die wij verwerken over u en correctie te vragen waar nodig. Dit verzoek moet schriftelijk bij ons worden ingediend en door u worden ondertekend als de betrokkene.

U hebt ook het recht om op elk gewenst moment af te zien van marketingcommunicatie.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, als u als betrokkene data wilt inzien of als u zich wilt afmelden voor toekomstige marketingcommunicatie, neem dan gerust contact met ons op via de website, of schrijf ons: Halo Insurance Services Limited , Parkview, 82 Oxford Rd, Uxbridge, UB8 1UX, Verenigd Koninkrijk.

Snel kopen

Europadekking      iButton | Eigen Risico Europadekking
Afdekking eigen risico
Dagpolis Kopen €6,99 | Eigen Risico Europadekking
Jaarpolis Kopen €69,99 | Eigen Risico Europadekking
WerelddekkingiButton | Eigen Risico Wereldwijddekking
Afdekking eigen risico
Dagpolis Kopen €8,99 | Eigen Risico Wereldwijddekking
Jaarpolis Kopen €99,99 | Eigen Risico Wereldwijddekking
VS en CanadadekkingiButton | VS- en Canadadekking
Eigen risico, CDW/LDW
Dagpolis Kopen €10,99 | VS- en Canadadekking
Jaarpolis Kopen €119,99 | VS- en Canadadekking
Wereldwijd PlusdekkingiButton | Wereldwijd Plusdekking
Eigen risico, CDW/LDWJaarpolis Kopen €134,99 | Wereldwijd Plusdekking