Deze site maakt gebruik van cookies. Als u de site blijft gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies op uw apparaat. Zie ons beleid voor meer informatie. Verder

Halo Inusrance

Algemene voorwaarden

Uw gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende Algemene Voorwaarden en andere op deze website geplaatste mededelingen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om deze algemene voorwaarden en eventuele andere mededelingen op deze website te lezen en te begrijpen. Neem contact met ons op als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden of indien u andere vragen heeft.

Bedrijfsinformatie

Huurautoverzekering.com is de geregistreerde handelsnaam van Halo Insurance Services Limited, eigenaar en exploitant van deze website met als doel het verstrekken van verzekeringsproducten.

Halo Insurance Services Limited is geautoriseerd en wordt gereguleerd door de Financial Conduct Authority (bedrijfsreferentienummer 504629). Onze toegestane​business is de verkoop en het beheer van algemene verzekeringsproducten in het Verenigd Koninkrijk en binnen de Europese Economische Ruimte (EER). U kunt dit controleren in het register van de FCA op de website www.fsa.gov.uk/register/* of door telefonisch contact op te nemen met de FCA via +44 845 606 1234. HALO Insurance Services Limited fungeert als administrator voor de verzekeraar, Zurich Insurance plc.

Algemeen

Een klant wordt geacht deze voorwaarden en eventuele andere mededelingen geplaatst op de website huurautoverzekering.com, te hebben geaccepteerd door gebruik te maken van de service van huurautoverzekering.com.

bieden een volledig onlineverzekeringsservice, ontworpen om u tijd en geld te besparen. We trachten u de meest concurrerende offertes te bieden en u te voorzien van de nodige informatie, om een weloverwogen keuze te kunnen maken over welke polis het beste past bij uw behoeften. Wij bieden verzekeringsproducten maar bieden geen advies. Wij zullen u vragen stellen om offertes op te stellen en dan moet u uw eigen keuze maken over hoe verder te gaan.

Na het invullen van een online aanvraagformulier op onze website, gaat u ermee akkoord dat u een e-mail van ons ontvangt. Deze e-mail bevestigt dat u onze website heeft gebruikt en dat u een verzekeringsproduct heeft gekocht. U kunt zich niet afmelden voor het ontvangen van deze e-mail.

Inhoud van de website

We hebben elke stap genomen om ervoor te zorgen dat de informatie, die op onze website wordt weergegeven accuraat en up-to-date is. Wij zijn echter niet aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen. Wij behouden ons het recht om de inhoud van de website aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen op elk gewenst moment.

Deze regels zijn onderhevig aan veranderingen en herzieningen door ons, zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving.

Wij streven ernaar om zo snel mogelijk te reageren op vragen van klanten, meestal nog op dezelfde werkdag en binnen maximaal twee werkdagen.

Het is voor elke gebruiker strikt verboden om te knoeien met, te manipuleren, of om middelen van derde partijen toe te passen om het standaard gebruik van de website huurautoverzekering.com of de applicatiesoftware te beïnvloeden. Er kunnen juridische maatregelen worden genomen in geval van dergelijk misbruik.

 

Verantwoordelijkheid van de klant

Het is de persoonlijke verantwoordelijkheid van klanten en bezoekers van deze site, om ervoor te zorgen dat ze begrijpen en voldoen aan hun lokale wet- en regelgeving met betrekking tot de aanschaf van verzekeringen omdat deze wet- en regelgeving per land kan verschillen. Het is niet de bedoeling van deze website om gebruikt te worden door een klant in enig rechtsgebied, waar dit in strijd kan zijn met de plaatselijk geldende wet- of regelgeving.

Klanten moeten deze voorwaarden, het document met belangrijkste feiten, de polisvoorwaarden en het verzekeringscertificaat , die met de polis worden meegeleverd, afdrukkenen ze bewaren op een gemakkelijk toegankelijke plaats.

Als een klant niet voldoet aan de voorwaarden en mededelingen vermeld op de website huurautoverzekering.com, dan kan de polis van de klant worden geschorst of ingetrokken.

huurautoverzekering.comzal u voorzien van offertes op basis van de informatie die u aan ons hebt verstrekt. Als u geen informatie en antwoorden geeft die juist en nauwkeurig zijn en geen relevante feiten kenbaar maakt, dan kan uw verzekering ongeldig worden en is het mogelijk dat schadeclaims niet worden vergoed. Als uw verzekering ongeldig is, kunt u ook aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten van derden, in het geval van een ongeval.

Voordat u een polis accepteert, is het van het grootste belang dat alle informatie die de verzekeringsmaatschappij over u heeft accuraat is. Het is daarom belangrijk dat u zorgvuldig de door u verstrekte informatie doorleest om te controleren of alles correct is en dat u alle relevante feiten heeft verstrekt.

Het is belangrijk dat u de polisvoorwaarden van de verzekeraar controleert, u ze begrijpt en ermee akkoord gaat. De polisvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappij zijn niet hetzelfde als de voorwaarden van onze website en met die voorwaarden dient u akkoord te gaan bij het afsluiten van een polis.

Het is belangrijk dat u alle verzekeringsdocumenten leest die aan u verstrekt zijn en dat u zich bewust bent van de dekking, limieten en andere voorwaarden die van toepassing zijn. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan eventuele garanties en voorwaarden, omdat het niet naleven ervan uw polis ongeldig kan maken.

Als de door u verstrekte informatie niet correct is, is het uw verantwoordelijkheid om de fout te identificeren en contact met ons op te nemen. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid jegens u als uw verzekering ongeldig is, omdat u een fout heeft gemaakt bij het verstrekken van de juiste informatie, of als u niet de relevante feiten bekend heeft gemaakt aan ons of aan de onderliggende verzekeraar. 

Als u twijfelt of verdere informatie over uzelf, die niet door ons is gevraagd, bekend moet worden gemaakt aan de verzekeraar, of als u denkt dat iets wat aan u is getoond onjuist is, neem dan contact met ons op voordat u de offerte accepteert.

Diensten van derde partijen

Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor goederen of diensten waar op de website naar wordt gerefereerd die niet onder onze controle vallen. huurautoverzekering.com geeft geen garanties of verklaringen voor deze diensten. De klant vrijwaart huurautoverzekering.com voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze goederen of diensten van derde partijen.

 

 

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

Wij zijn zonder beperking niet aansprakelijkheid voor verlies of schade die vermeend zou hebben geresulteerd uit de website van Huurautoverzekering.com of de inhoud ervan, met inbegrip van maar niet beperkt tot, vertragingen of onderbrekingen van de dienstverlening of communicatie, verkeerd gebruik van de website of de inhoud ervan door een klant of een andere persoon en eventuele fouten of weglatingen van de inhoud. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze website, noch voor alle links die worden verstrekt naar elke site van derden. Geen van de op deze website verstrekte informatie is bedoeld om te worden gebruikt als financieel advies of enig ander advies. 

Huurautoverzekering.com kan te allen tijde en naar eigen goeddunken de klant verzoeken om documentatie te verstrekken om zijn of haar identiteit te bevestigen. Het gebruik van proxy servers, met uitzondering van die toegewezen door de ISP's voor normaal gebruik, is strikt verboden. Deze regel geldt ook voor, maar is niet beperkt tot, anonieme websiteproxies en alle andere middelen om uw identiteit te verbergen.

 

Betaling

Betaling geschiedt per creditcard of bankpas en is vereist op het moment dat u de polis afsluit. We kunnen, naar eigen goeddunken, ophouden met de dienst of betaling aan bepaalde gebruikers of aan gebruikers die betalen met bepaalde creditcards. Wij behouden ons het recht voor om zonder opgaaf van redenen de aankoop van een klant te weigeren.

Restituties

Binnen 14 dagen na aankoop: Als u besluit dat een polis niet voldoet aan uw behoeften, zal uw premie volledig worden terugbetaald. Als u echter binnen de 14 dagen en/of sinds geldigheid heeft gereisd, een schadeclaim heeft ingediend of van plan bent om een schadeclaim in te dienen, of als de polis is ingegaan dan wordt de premie niet terugbetaald.

Meer dan 14 dagen na aankoop: Als u besluit om de polis na meer dan 14 dagen na aankoop te annuleren, dan is er geen terugbetaling of premie beschikbaar. Indien uw polis echter nog niet is ingegaan, dan wordt uw premie volledig terugbetaald minus administratiekosten. Restituties worden berekend in overeenstemming met de polisvoorwaarden en worden binnen drie werkdagen nadat de annulering is verwerkt teruggestort op de kaart die gebruikt is voor de aankoop.

Verandering van de premies

Wij behouden ons het recht voor om de in rekening gebrachte premie voor een polis elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dit heeft geen invloed op klanten die al een polis hebben gekocht.

Correspondentie

Door het gebruik van deze site erkent u dat ons belangrijkste communicatiemiddel via e-mail loopt en daarom is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we beschikken over uw huidige e-mailadres. Elk verzonden bericht wordt geacht te zijn afgeleverd op het moment van verzenden. Het is de verantwoordelijkheid van elke klant om ons op de hoogte te stellen als dit e-mailadres is veranderd.

Wijziging

Halo Insurance Services Limited behoudt het recht voor om de informatie op deze website op elk moment aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd en we zullen kennisgeving bieden van dergelijke wijzigingen door de wijzigingen op de website te plaatsen.

Opschorting van de service.

Huurautoverzekering.com kan de handel schorsen als gevolg van omstandigheden binnen of buiten haar controle. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, zonder beperking, die zou zijn voortgekomen uit deze opschorting van de service.

 

Klachtenprocedure

Halo Insurance Services Ltd en Zurich Insurance plc streven ernaar een service te leveren die geen enkele reden tot klagen geeft. Gebruik onze informatieve klachtenregeling om ervoor te zorgen u dat gemoedsrust heeft

Snel kopen

Europadekking      iButton | Eigen Risico Europadekking
Afdekking eigen risico
Dagpolis Kopen €6,99 | Eigen Risico Europadekking
Jaarpolis Kopen €69,99 | Eigen Risico Europadekking
WerelddekkingiButton | Eigen Risico Wereldwijddekking
Afdekking eigen risico
Dagpolis Kopen €8,99 | Eigen Risico Wereldwijddekking
Jaarpolis Kopen €99,99 | Eigen Risico Wereldwijddekking
VS en CanadadekkingiButton | VS- en Canadadekking
Eigen risico, CDW/LDW
Dagpolis Kopen €10,99 | VS- en Canadadekking
Jaarpolis Kopen €119,99 | VS- en Canadadekking
Wereldwijd PlusdekkingiButton | Wereldwijd Plusdekking
Eigen risico, CDW/LDWJaarpolis Kopen €134,99 | Wereldwijd Plusdekking